راسی یادم رف بگم پست بعدی می تونه سفرم با تور پاریس هم باشه که با تور لحظه آخری رفتم هرکدوم بیشتر لایک خورد می زارم